HENRIE VOGEL


 "Ik volg de fysieke werking van verf, doek en kwasten binnen een kader. Ik zoek spanning tussen plat en ruimtelijk, ding en beeld". Henry Vogel

Afbeelding invoegen
Waterspiegel bomen

Acryl op linnen
135 x 135 cm
3400.-
Afbeelding invoegen 
Afbeelding invoegen
Licht
 
Olieverf op linnen
135 x 135 cm
3400.-
Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegenSpiegel
 
Olieverf op linnen
100 x 162 cm
3200.-
Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
Waterspiegel
 
Olieverf op linnen
220 x 135 cm
5500.-
Afbeelding invoegen
 

 

Afbeelding invoegen
Kijkruimte
 
Olieverf op linnen
135 x 135 cm
3400.-
Afbeelding invoegen
 

Afbeelding invoegen
Waterloopvrouw
 
Olieverf op linnen
100 x 162 cm
3200.-
Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
Zwanenmeer
 
Acryl op linnen
80 x 80 cm
1500.-
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
Kijkruimte wit bruin 
 
Olieverf op linnen
100 x 100 cm
2100.-
Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen 
Oever
 
Olieverf op linnen
162 x 100 cm
3200.-
Afbeelding invoegen 
     
HENRIE VOGEL
Afbeelding invoegen
Henrie Vogel heeft zijn kunstvakopleiding in Utrecht en Kampen gevolgd. In 1983 studeerde hij af en is sindsdien werkzaam als zelfstandig beeldend kunstenaar te Kampen..
In de eerste jaren als kunstschilder, was het vooral het landschap dat hem boeide. Het samenspel van wind, lucht, water en planten waren een uitgangspunt van inspiratie om gevoel van licht, kleur, verftoets en structuur te ontwikkelen.
Er kwam ruimte voor associaties symbolen voor leven, groei en ontwikkeling. Nieuw hierin was dat Henrie voorstellingen toeliet. Er verschenen vissen, vogels, hoofden, ogen, kaarsen, en allerlei half herkenbare figuren. Het verhalende element bleef ondergeschikt. In deze jaren ontwikkelt geleidelijk aan zijn beeldtaal.

De ontdekking van het 'licht' als levensbron luidde een nieuwe periode in. Luisterend naar de liturgische muziek van componisten als Bruckner, Fauré, Duruflé, Messiaen, Britten en Kodaly, maakte hij de overstap naar muziek als inspiratiebron. Het resulteerde in een reeks uitbeeldingen van Requiems. Omstreeks 2000 verliet hij het spoor van de muziek.

"De laatste tijd richt ik me op het vertalen van visuele gegevens naar het beeldende proces zelf. Ik volg de fysieke werking van verf, doek en kwasten binnen een kader. Ik zoek spanning tussen plat en ruimtelijk, ding en beeld.
 
Voor wie meer wil: Elke manier van verbeelden volgt de structuur van de beeldtaal. In mijn vakgebied: Het begint al met de maat van het doek. Die maat stuurt elke volgende stap. Wanneer je donker plaatst ontstaat ergens in het vlak licht, Voor maakt achter, boven geeft onder, warm vraagt om koud.
De werking van wat niet 'betekend' is kenmerkt ieder verbeeldingsproces. Tekens hechten zich aan voortekens en wat er komt verhindert wat er niet komt. Je hoeft alleen maar te volgen.
 
Nog een kenmerk van een kunstzinnig arbeidsproces is de rol die de zintuigelijke ervaring daarin heeft. Ervaringen van handen, oren, ogen, reukzin, tastzin. Een zinrijke ervaring motiveert ons. Wat niet in de zinnen is geweest komt niet in het hart. Zo wordt geestdrift werkdrift en begint er een vraag en antwoordspel. In dit vormingsproces zijn subject en object niet te onderscheiden. Daarin ligt de waarde van zulk een proces, want dan kan 'wat je nog niet ziet' gebeuren. Het werkt in het moment van de actie zelf. Het nu is zoals het is omdat het niet anders kan zijn. Wat de boeddhisten altijd al hebben geweten wordt nu bevestigd door natuurkundigen: er zijn geen op zichzelf staande dingen of gebeurtenissen. Onder de uiterlijke schijn is alles met elkaar verbonden, is alles deel van het geheel van bewustzijn die de vorm heeft voortgebracht die dit moment aanneemt. In het nu is er gelijktijdigheid van alles en niets. Wanneer je ‘ja ‘zegt tegen dat niets, word je afgestemd op de kracht en de intelligentie van het leven zelf. Alleen dan kun je een instrument zijn voor positieve verandering van het wereldbeeld.
 
In de verf betekent dit: een eenvoudige en tegelijk radicale aanvaarding wat er ook in het Nu opkomt. Het gaat om de stilte en de vormloosheid voor het beeld. Alertheid en nonchalance gaan daar hand in hand.